Świadectwa homologacji i gwarancje

Wszystkie oferowane przez nas folie zależności od ich typu, posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty oraz gwarancje producenta.

Na folie budowlane:
Świadectwa Kwalifikacyjne na klasy bezpieczeństwa O1, P1A, oraz P2A wydane przez:
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.


Na folie samochodowe:
Świadectwa Kwalifikacyjne dopuszczające stosowanie folii w pojazdach zgodne z Regulaminem Homologacji R 43 EKG ONZ wydane przez:
Instytut Szkła i Ceramiki w Krakowie.


Na wszystkie folie:
Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.


Gwarancja producenta: 
- na folie ochronne - 15 lat;
- na folie przeciwsłoneczne wewnętrznego stosowania - 10 lat;
- na folie przeciwsłoneczne zewnętrznego stosowania - 3 lata przy montażu w pionie, 2 lata przy montażu w poziomie;
- na folie na poliwęglan - 12 miesięcy przy naklejeniu od zewnątrz, 24 miesiące przy naklejeniu od wewnątrz;
- na folie matowe - 5 lat;
- na folie samochodowe - 5 lat.