Polskie atesty / certyfikaty

1) Świadectwa homologacji i gwarancje

Wszystkie oferowane przez nas folie zależności od ich typu, posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty oraz gwarancje producenta.

Na folie budowlane:
Świadectwa Kwalifikacyjne na klasy bezpieczeństwa O1, P1A, oraz P2A wydane przez:
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.


Na folie samochodowe:
Świadectwa Kwalifikacyjne dopuszczające stosowanie folii w pojazdach zgodne z Regulaminem Homologacji R 43 EKG ONZ wydane przez:
Instytut Szkła i Ceramiki w Krakowie.


Na wszystkie folie:
Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie.


Gwarancja producenta:
- na folie ochronne - 15 lat;
- na folie przeciwsłoneczne wewnętrznego stosowania - 10 lat;
- na folie przeciwsłoneczne zewnętrznego stosowania - 3 lata przy montażu w pionie, 2 lata przy montażu w poziomie;
- na folie na poliwęglan - 12 miesięcy przy naklejeniu od zewnątrz, 24 miesiące przy naklejeniu od wewnątrz;
- na folie matowe - 5 lat;
- na folie samochodowe - 5 lat.

 


2) Omówienie terminów technicznych

 • WSPÓŁCZYNNIK ZACIENIENIA – stosunek uzysku energii słonecznej przez powierzchnię ofoliowanego szkła w tych samych testowych warunkach przez standardową szybę. Jest to miara zdolności kontroli słońca. Im mniejszy współczynnik zacienienia tym skuteczniejszy system ofoliowania szkła.
 • CAŁKOWITA ENERGIA SŁONECZNA – to energia promieniowania słonecznego stykająca się z zewnętrzną powierzchnią okna. Energia ta jest odbita, pochłonięta i/lub przekazywana. Suma tych trzech czynników musi wynosić 100%.
 • REDUKCJA CIEPŁA SŁONECZNEGO – stosunek różnicy całkowitej energii słonecznej przepuszczanej przed i po zainstalowaniu folii na szkle do tej przepuszczanej przez szkło bez folii.
 • % CAŁKOWITEJ ENERGII SŁONECZNEJ ODBITEJ – stosunek ilości całkowitej energii słonecznej w pełnym zakresie długości fali promieni słonecznych (300-2.100nm), która jest powstrzymywana przed przenikaniem przez powierzchnię ofoliowanego szkła do ilości całkowitej energii słonecznej padającej na powierzchnię ofoliowanego szkła.
 • % ODBICIA ŚWIATŁA SŁONECZNEGO – stosunek ilości całkowitej energii słonecznej w pełnym zakresie długości fali promieni słonecznych (300-2.100 nm) odbitej bezpośrednio przez system ofoliowania szkła do ilości całkowitej energii słonecznej padającej na powierzchnię ofoliowanego szkła.
 • % ABSORBCJI CAŁKOWITEJ ENERGII SŁONECZNEJ – stosunek ilości całkowitej energii słonecznej w pełnym zakresie długości fali promieni słonecznych (300-2.100 nm) pochłoniętej bezpośrednio przez system ofoliowania szkła do ilości całkowitej energii słonecznej padającej na powierzchnię ofoliowanego szkła.
 • % PRZEPUSZCZALNOŚCI CAŁKOWITEJ ENERGII SŁONECZNEJ - stosunek ilości całkowitej energii słonecznej w pełnym zakresie długości fali promieni słonecznych (300-2.100 nm) przenikającej bezpośrednio przez system ofoliowania szkła do ilości całkowitej energii słonecznej padającej na powierzchnię ofoliowanego szkła.
 • % ODBICIA ŚWIATŁA WIDZIALNEGO – stosunek widzialnej energii słonecznej w zakresie 380-780nm odbitej przez powierzchnię ofoliowanego szkła do całkowitej widzialnej energii słonecznej padającej na powierzchnię ofoliowanego szkła.
 • % PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚWIATŁA WIDZIALNEGO (VLT) – stosunek widzialnej energii słonecznej w zakresie 380-780nm przenikającej przez system ofoliowania szkła do całkowitej widzialnej energii słonecznej padającej na powierzchnię ofoliowanego szkła.
 • % ODBICIA PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO – stosunek energii słonecznej w zakresie 380-780nm przekazywanej przez system ofoliowania szkła do całkowitej UV energii słonecznej padającej na powierzchnię ofoliowanego szkła.
 • % ODBICIA PODCZERWIENI – ilość całkowitego słonecznego promieniowania podczerwonego w zakresie 750-2.400nm powstrzymywanego przed przenikaniem przez powierzchnie ofoliowanego szkła.
 • WYDAJNOŚĆ ŚWIETLNA – stosunek przekazywania światła i współczynnika zacienienia.
 • EMISYJNOŚĆ – miara zdolności produktu do odbijania długofalowej energii promieniowania. Im niższa emisyjność tym większa zdolność materiału w kwestii zatrzymywania ciepła w pomieszczeniu.
 • WSPÓŁCZYNNIK „U” – miara stopnia przewodzenia ciepła ofoliowanego szkła niezależna od promieniowania słonecznego. Im niższy współczynnik „U”, tym lepsza redukcja utraty ciepła.