Omówienie terminów technicznych

WSPÓŁCZYNNIK ZACIENIENIA – stosunek uzysku energii słonecznej przez powierzchnię ofoliowanego szkła w tych samych testowych warunkach przez standardową szybę. Jest to miara zdolności kontroli słońca. Im mniejszy współczynnik zacienienia tym skuteczniejszy system ofoliowania szkła.

CAŁKOWITA ENERGIA SŁONECZNA – to energia promieniowania słonecznego stykająca się z zewnętrzną powierzchnią okna. Energia ta jest odbita, pochłonięta i/lub przekazywana. Suma tych trzech czynników musi wynosić 100%.

REDUKCJA CIEPŁA SŁONECZNEGO – stosunek różnicy całkowitej energii słonecznej przepuszczanej przed i po zainstalowaniu folii na szkle do tej przepuszczanej przez szkło bez folii.

% CAŁKOWITEJ ENERGII SŁONECZNEJ ODBITEJ – stosunek ilości całkowitej energii słonecznej w pełnym zakresie długości fali promieni słonecznych (300-2.100nm), która jest powstrzymywana przed przenikaniem przez powierzchnię ofoliowanego szkła do ilości całkowitej energii słonecznej padającej na powierzchnię ofoliowanego szkła.

% ODBICIA ŚWIATŁA SŁONECZNEGO – stosunek ilości całkowitej energii słonecznej w pełnym zakresie długości fali promieni słonecznych (300-2.100 nm) odbitej bezpośrednio przez system ofoliowania szkła do ilości całkowitej energii słonecznej padającej na powierzchnię ofoliowanego szkła.

% ABSORBCJI CAŁKOWITEJ ENERGII SŁONECZNEJ – stosunek ilości całkowitej energii słonecznej w pełnym zakresie długości fali promieni słonecznych (300-2.100 nm) pochłoniętej bezpośrednio przez system ofoliowania szkła do ilości całkowitej energii słonecznej padającej na powierzchnię ofoliowanego szkła.

% PRZEPUSZCZALNOŚCI CAŁKOWITEJ ENERGII SŁONECZNEJ - stosunek ilości całkowitej energii słonecznej w pełnym zakresie długości fali promieni słonecznych (300-2.100 nm) przenikającej bezpośrednio przez system ofoliowania szkła do ilości całkowitej energii słonecznej padającej na powierzchnię ofoliowanego szkła.

% ODBICIA ŚWIATŁA WIDZIALNEGO – stosunek widzialnej energii słonecznej w zakresie 380-780nm odbitej przez powierzchnię ofoliowanego szkła do całkowitej widzialnej energii słonecznej padającej na powierzchnię ofoliowanego szkła.

% PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚWIATŁA WIDZIALNEGO (VLT) – stosunek widzialnej energii słonecznej w zakresie 380-780nm przenikającej przez system ofoliowania szkła do całkowitej widzialnej energii słonecznej padającej na powierzchnię ofoliowanego szkła.

% ODBICIA PROMIENIOWANIA ULTRAFIOLETOWEGO – stosunek energii słonecznej w zakresie 380-780nm przekazywanej przez system ofoliowania szkła do całkowitej UV energii słonecznej padającej na powierzchnię ofoliowanego szkła.

% ODBICIA PODCZERWIENI – ilość całkowitego słonecznego promieniowania podczerwonego w zakresie 750-2.400nm powstrzymywanego przed przenikaniem przez powierzchnie ofoliowanego szkła.

WYDAJNOŚĆ ŚWIETLNA – stosunek przekazywania światła i współczynnika zacienienia.

EMISYJNOŚĆ – miara zdolności produktu do odbijania długofalowej energii promieniowania. Im niższa emisyjność tym większa zdolność materiału w kwestii zatrzymywania ciepła w pomieszczeniu.

WSPÓŁCZYNNIK „U” – miara stopnia przewodzenia ciepła ofoliowanego szkła niezależna od promieniowania słonecznego. Im niższy współczynnik „U”, tym lepsza redukcja utraty ciepła.